Szukaj produktu

Producenci

Transport gratis za zakupy powyżej 300zł do miast :

Żyrardów, Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Mszczonów, Błonie, Brwinów, Ożarów Maz. Pruszków, Piaseczno, Warszawa, Łowicz, Skierniewice, Rawa Mazowiecka,

Produkt dnia

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www. MAX art KIDS .pl

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady Umowy Sprzedaży pomiędzy

MAX art KIDS  z siedzibą w Żyrardowie ul.1-Maja 27

I. Postanowienia ogólne

Przedmiotem sprzedaży jest nowy towar prezentowany na stronie sklepu internetowego www.maxartkids.pl

1. Oferta zamieszczona na stronie nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego;

2. Ceny podane na stronie są cenami brutto (netto +VAT) i wyrażone w polskich złotych (PLN);

3. Dane dotyczące towarów zamieszczone na stronie są zgodne z danymi od producentów, natomiast sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści i zdjęcia, które mogą odbiegać wyglądem od stanu faktycznego;

4. Konsumentem  może być osoba fizyczna  lub  prawna  posiadającą  pełną zdolność do czynności prawnych.Osoba  dokonująca  zakupu jednocześnie oświadcza, że taką zdolność posiada.

II. Dane osobowe

Klient dokonujący zakupów w sklepie  MAX art KIDS , jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz 926).

1.  MAX art KIDS oświadcza, że nie będzie udostępniał danych osobowych osobom nieupoważnionym, ani ich sprzedawał, zapewnia dbanie o ich bezpieczeństwo.

2. Dane osobowe klientów MAX art KIDS będą  wykorzystywane    jedynie w celu realizacji zamówienia. W tym celu dane osobowe będą przekazywane firmom współpracującym, takim jak:

  - firmom kurierskim - celem dostarczenia przesyłki klientowi

   - pracownikom  MAX art KIDS - celem telefonicznej weryfikacji      zamówienia, odpowiedzi na wiadomość e-mail czy wysłania materiałów marketingowych

  - współpracującym księgowym - celem wystawienia ,  wysłania i   rozliczenia faktury VAT

 III. Składanie zamówień

Warunkiem dokonania zakupu jest:

1. Poprawne wypełnienie wymaganego formularza na stronie                www. MAX art KIDS .pl Potwierdzeniem poprawnie wypełnionego formularza jest automatycznie wygenerowany przez system e-mail, który jest wysyłany na e-mail podany przez kupującego w formularzu zakupowym. Brak potwierdzenia zamówienia przez zamawiającego w   ciągu 2 dni roboczych, powoduje anulowanie zamówienia;

2. Złożenie zamówienia telefonicznie lub za pomocą komunikatora internetowego GG, poczty elektronicznej.

3. Przyjęcie przez sprzedającego zamówienia do realizacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w przypadku gdy na stronie zostały wyświetlone błędne dane dotyczące produktu, w szczególności dostępności i ceny.

MAX art KIDS zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówionego towaru na adres wskazany przez kupującego, dopiero po wpłynięciu  zapłaty z tytułu zawieranej Umowy Sprzedaży na konto firmy w  mBANK

Nr konta  

24 1140 2004 0000 3302 7588 0103


IV. Formy płatności

Kupujący po wybraniu towaru ma prawo do wyboru formy płatności:

1.Osobiście w punkcie stacjonarnym.

2. Wpłaty należności na rachunek MAX art KIDS .

3 . Za pobraniem - czyli przekazanie kurierowi zapłaty w momencie dostarczenia przesyłki .

4 . Zakupy na raty - ta usługa obsługiwana jest przez system ratalny Santander Po wyborze tej możliwości, przedstawiciel firmy Santander lub pracownik naszej firmy skontaktuje się z konsumentem, w celu podpisania umowy sprzedaży ratalnej w naszym sklepie lub za pośrednictwem  kuriera. Koszt przesłania umowy do klienta w kwocie 23zł  ponosi Kupujący.

5 . Bez względu (za wyjątkiem formy płatności za pobraniem) towar zostanie wysłany do klienta niezwłocznie (tj. najbliższego dnia roboczego) po otrzymaniu zapłaty  lub w terminie ustalonym drogą mailową.

 V. Dostawa i odbiór

Dostawa przesyłek realizowana jest przez firmy kurierskie DHL,UPS lub Pocztę Polską i jest realizowana na terenie RP w ciągu 2 dni roboczych ,      od momentu zakończenia realizacji zamówienia.

1. Cennik za tę usługę przedstawiony jest  w 

2. MAX art KIDS  zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, wówczas gdy Umowa pomiędzy MAX art KIDS , a firmami DHL,UPS i Pocztą Polską ulegnie zmianie.

3. W przypadku zakupu na raty w systemie Santander, kupujący ponosi dodatkowo koszt ewentualnej wysyłki umowy ratalnej, w wysokości 23zł.

VI. Kupujący po odebraniu przesyłki ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki i stanu technicznego towaru w obecności kuriera !!!

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki, kupujący zobowiązany jest do spisania protokołu w obecności kuriera i powiadomienia  MAX art KIDS o zaistniałym fakcie niezwłocznie, a najpóźniej dnia następnego;

2. Zgodnie z art. 791 Kodeksu Cywilnego odbiorca ma prawo w ciągu tygodnia zgłosić roszczenia do przewoźnika z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, powstałych podczas transportu. Przewoźnik zobowiązany jest do wysłania kuriera w celu spisania protokołu.

3. Jeżeli konsument stwierdzi niezgodność bądź niekompletność towaru z umową, zobowiązany jest skontaktować się z  MAX art KIDS celem uzyskania brakujących elementów.

VII. Reklamacje i zwroty

Do każdej przesyłki dołączony jest paragon, na podstawie którego konsument może zgłaszać reklamacje z tytułu wad i uszkodzeń  fabrycznych u producenta produktu. Jeżeli serwisant producenta   stwierdzi, że wady fabrycznej nie da się naprawić lub usunąć,      konsument zobowiązany jest przesłać kopię paragonu i Karty  Gwarancyjnej, jeśli była dołączona, wraz z wpisem serwisanta do         MAX art KIDS . Sprzedawca wówczas wymieni wadliwy towar na      towar wolny od wad w terminie 14 dni.

Meble przecenione jako towary z ekspozycji nie podlegają reklamacji.

VIII. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną    przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271), klient może w ciągu 10 dni zwrócić towar bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dostarczenia przesyłki do klienta.

1. Konsument zobowiązany jest do wysłania pisma dotyczącego odstąpienia od umowy sprzedaży do MAX art KIDS w ciągu 10 dni, licząc od dnia odbioru przesyłki.

2. Po upływie tego terminu, wszelkie powoływania się na prawo zwrotu, będą rozpatrywane negatywnie;

3. Towar, który jest zwracany nie może być używany. Musi być zapakowany w fabrycznym opakowaniu, wraz ze wszystkimi instrukcjami, kartą gwarancyjną i paragonem, paragonem imiennym lub fakturą VAT;

4. Koszty transportu ponosi klient. Po otrzymaniu przez MAX art KIDS nieuszkodzonego towaru w fabrycznym opakowaniu, firma zwróci   klientowi koszty towaru na podany przez niego rachunek bankowy w   ciągu 14 dni.

IX.